By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Minister Coughlan announces publication of the Department of Agriculture and Food's Scheme under the Official Languages Act 2003

The Minister for Agriculture and Food, Mary Coughlan TD announced the publication of her Department's Scheme for the provision of services through Irish as required under Section 11 of the Official Languages Act 2003. This first scheme, covering the period 2006-2009, sets out the details of the planned enhancement of services to be provided bi-lingually by her Department. Copies of the Scheme are available from Department offices throughout the country and from the Corporate Affairs Division, Agriculture House, Kildare St, Dublin 2. The scheme is also available on the Department's website at www.agriculture.gov.ie under Publications 2006. Minister Coughlan said that the scheme not only meets the requirements under the Act but builds on the Department's commitment to quality customer service.

20 December 2006

FÓGRAÍONN AN TAIRE NÍ CHOCHLÁIN FOILSIÚ SCÉIM NA ROINNE TALMHAÍOCHTA AGUS BIA FAOI ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA, 2003

D'fhógair an tAire Talmhaíochta agus Bia, Máire Ní Chochláin TD gur foilsíodh plean na Roinne d'fhonn seirbhísí a sholáthair trí Ghaeilge sa Roinn faoi Alt 11 d' Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Sonraíonn an chéad scéim seo na bearta atá i gceist ag An Roinn lena chinntiú go gcuirfear feabhas ar na seirbhísí atá ar fáil go dá-theangach ina Roinn i rith na tréimhse 2006-2009. Tá cóipeanna den Scéim ar fáil in Oifigí na Roinne ar fud na tíre agus ón Rannán Gnóthaí Corparáideacha, Teach Talmhaíochta, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Tá an Sceím ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.ie faoi 'Publications 2006'. Dúirt an tAire Ní Chochláin nach amháin go gcomhlíonann an Scéim na riachtanais faoin Acht ach cuireann sé le tiomantas na Roinne do sheirbhís d'Ard chaighdeán a chur ar fáil.

20 Nollaig 2006

Date Released: 20 December 2006