By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Gaeilge

Contact Us

Foireann & sonraí teagmhála

Michelle Farrell, Aonad na Gaeilge,
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Rannán Gnóthaí Corporáideacha
Pailliún A
Ionad Gnó Grattan
Bóthar Átha Cliath
Port Laoise
Chontae Laoise  
R32 K857


Teil:  057 8694327
rphoist:  aonadnagaeilge@agriculture.gov.ie