By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Farming Sectors

Horticulture

  • Submissions on Best Practice Guidelines for Farmers' Markets

Contact Us

Submissions on Best Practice Guidelines for Farmers' Markets

The Programme for Government contains commitments to encourage more direct selling from farmer to customer by promoting a national network of farmers' markets. Mr. Trevor Sargent T.D., Minister of State at the Department of Agriculture Fisheries and Food has established a Group to formulate a best practice guideline for Farmers' markets.

Before formulating the above guidelines, the Group is seeking submissions from interested parties as to the content of the guidelines.

Submissions from interested parties should be made by post to:

Food Division (Ref: Farmers Markets guidelines submissions)Department of Agriculture, Fisheries and Food6th FloorAgriculture HouseKildare StreetDublin 2

Email: food.division@agriculture.gov.ie

All submissions should be received by 17th October 2008. The Department may, subsequently, invite some or all of those who make submissions to expand on those submissions.

For further details of the public consultation process, please contact 01 607 2375 (Food Division).

Aighneachtaí á lorg faoi threoirlínte maidir le dea-chleachtas do Mhargaí Feirmeoirí

Tá tiomantas sa Chlár don Rialtas go spreagfar feirmeoirí chun níos mó táirgí a dhíol go díreach le custaiméirí trí ghréasán náisiúnta de mhargaí feirmeoirí a chur chun cinn. Tá grúpa bunaithe ag Trevor Sargent Uasal T.D., Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta agus Bia chun treoirlínte maidir le dea-chleachtas a cheapadh le haghaidh margaí Feirmeoirí.

Ba mhaith leis an nGrúpa aighneachtaí a fháil ó pháirtithe leasmhara faoi cad ar chóir a bheith sna treoirlínte seo sula leagfar síos iad.

Ba chóir do na páirtithe leasmhara aighneachtaí a sheoladh tríd an bpost chuig An Rannóg Bia (Tag: Aighneachtaí faoi threoirlínte um Mhargaí Feirmeoirí), An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, An 6ú hUrlár, An Teach Talmhaíochta, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 nó mar ríomhphost chuig food.division@agriculture.gov.ie

Ba chóir go bhfaighfí gach aighneacht roimh an 17ú Deireadh Fómhair 2008.

Féadfaidh an Roinn a iarradh ar chuid díobh siúd, nó orthu go léir, a rinne na haighneachtaí cuntas níos iomláine a thabhairt orthu.

Glaoigh ar 01 6072375 chun breis eolais a fháil faoin bpróiseas comhairliúcháin poiblí le do thoil

An Rannóg Bia, Lúnasa 2008