By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, is iad sin an t-oideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, seirbhísí poiblí, na meáin agus an teicneolaíocht, foclóirí, reachtaíocht, an eacnamaíocht agus tionscnaimh leathana. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á gcur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.

Tá an tuarascáil is deireanaí ar an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis ag an Roinn seo ar fáil anseo (doc 19Kb) .

20-Year Strategy for the Irish Language 2010-2030

The 20-Year Strategy for the Irish Language outlines an integrated approach to the Irish language, in which 9 areas of action are specified, which are education, the Gaeltacht, the family, public services, the media and technology, dictionaries, legislation, the economy and cross-cutting initiatives. The relevant actions under the Strategy are being implemented by the various stakeholders, including this Department. 

This Department's latest progress report under the Strategy is available here (doc 19Kb) .